Op de traditionele geraniummarkt op 13 mei verkochten veertig vrijwilligers van de Lionsclub Woerden perkplanten voor speelvoorzieningen op het Landgoed Bredius. De Lionsclub Woerden heeft het Landgoed Bredius uitgeroepen tot haar jaardoel. Het begon met de Boterletteractie met Sinterklaas 2016 en met een actie voor een wijnabonnement. In januari 2017 staken de leden van de Lionsclub hun handen uit de mouwen voor het onderhoud van het groen. Op 25 maart was er een benefietconcert door de Jostiband in Kamerik, en in juni organiseert de club een golftoernooi.

De Stichting Landgoed Bredius wil het landgoed aantrekkelijker maken om te spelen, te klimmen en te ravotten en heeft enkele in natuurspelen gespecialiseerde landschapsontwerpers gevraagd hiervoor met ideeën te komen. Na hun presentaties wil de stichting één van hen opdragen om dit uit te werken in concrete plannen. Volgens de planning wordt nog in 2017 met de realisatie gestart.