Home

05mrt 2016

Op de moestuin heeft de Pipowagen plaats gemaakt voor een schuur. Hier kunnen de gereedschappen droog en veilig worden opgeborgen. Voor de tuinvrijwilligers en de medewerkers van NuDoen! Groen komt er in de schuur een toilet, gelegenheid voor het zetten van thee en koffie en is er plaats om te schuilen tegen de regen. Om […]

04mrt 2016

Tegenover de grote boomgaard en tegen het stiltegebied aan ligt een natuurgebiedje, dat wordt onderhouden door ‘de Buitenbanjers’, de IVN jeugdnatuurgroep voor jongens en meisjes van 7 t/m 12 jaar. Soms hebben zij binnen activiteiten in de Brediusschuur, zoals het maken van een bijenhotel afgelopen winter, maar het liefst gaan ze naar buiten: ravotten in […]

21dec 2015

Op woensdag en donderdag werken tien medewerkers van NUdoen! Groen in en om het Landgoed Bredius. Wie zijn zij? Wat doen zij? En hoe vinden ze het om op het landgoed te werken? Een gesprek met Leonardo en zijn begeleider Sam. De medewerkers van NUdoen! Groen hebben een beperking, waardoor ze niet, of nog niet, […]

21dec 2015

De voorbereiding van de moes- en pluktuin voor de volgende teelt is van start. Het eerste jaar is in veel opzichten een succes geweest. Alleen de groei van een aantal groente gewassen viel tegen. Inmiddels is duidelijk dat de grond stikstof tekort kwam en organische stof. Op 27 november was het een ongewone drukte op […]

19dec 2015

Met de oprichting van de Stichting Hofstede Batestein is de eerste stap gezet op de weg van de restauratie van de Hofstede Batestein. De hofstede, ook bekend als de Brediusboerderij, moet weer een belangrijk onderdeel worden van het landgoed Bredius. Stichting Hofstede Batestein is opgericht door Stichting Landgoed Bredius. In de nieuwe stichting zijn de […]

18dec 2015

door Peter Jan Keizer, mycoloog en auteur van het boek “Paddenstoelenvriendelijk Natuurbeheer”. De combinatie van een kleibodem én de lanen met oude bomen maken dat het Brediuspark zeer rijk is aan bijzondere paddenstoelen. Peter Jan Keizer vertelt over deze bijzondere groep paddenstoelen en over goed beheer van deze waardevolle biotoop. Daarom is deze lezing met […]

14okt 2015

De moestuin heeft een prachtig nieuw toegangshek gekregen! We hebben dit kunnen realiseren dankzij een gulle bijdrage van de Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij (KNHM) én de inzet van vrijwilligers van Natuurmonumenten die het hek hebben gemaakt en geplaatst. De wangen van het hek en de afwerking met gaas tegen de konijnen waren het werk van onze […]

14okt 2015

In 2014 schreef de Werkgroep Groenbeheer een nieuw beheersplan voor het Landgoed Bredius. In het voorjaar van 2015 is de werkgroep begonnen met de uitvoering van de eerste beheersmaatregel in een aantal bosplantsoenvakken. De meeste van deze vakken hebben een stakenbeplanting van hoog opgaande struiken die hoog in de  bomen  groeien. Ze zien er dan […]