Tag Archives: Landgoed bredius

De voorbereiding van de moes- en pluktuin voor de volgende teelt is van start. Het eerste jaar is in veel opzichten een succes geweest. Alleen de groei van een aantal groente gewassen viel tegen. Inmiddels is duidelijk dat de grond stikstof tekort kwam en organische stof. Op 27 november was het een ongewone drukte op […]

De moestuin heeft een prachtig nieuw toegangshek gekregen! We hebben dit kunnen realiseren dankzij een gulle bijdrage van de Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij (KNHM) én de inzet van vrijwilligers van Natuurmonumenten die het hek hebben gemaakt en geplaatst. De wangen van het hek en de afwerking met gaas tegen de konijnen waren het werk van onze […]

In 2014 schreef de Werkgroep Groenbeheer een nieuw beheersplan voor het Landgoed Bredius. In het voorjaar van 2015 is de werkgroep begonnen met de uitvoering van de eerste beheersmaatregel in een aantal bosplantsoenvakken. De meeste van deze vakken hebben een stakenbeplanting van hoog opgaande struiken die hoog in de  bomen  groeien. Ze zien er dan […]

De gemeenteraad heeft ingestemd met het voorstel van het college van B&W om de boerderij Batestein met bijbehorende grond aan te kopen. De Stichting Landgoed Bredius wil zich samen met andere belanghebbende organisaties en de gemeente buigen over de optimale inrichting van het gebied tussen boerderij Batestein, de Brediusschuur, het Brediushonk en de van Kempensingel. […]

Tot en met 17 oktober is de tuin open voor bezoekers. De meeste groentebedden zijn leeg en veel snijbloemen zijn uitgebloeid. De moes- en pluktuin nadert het einde van zijn eerste seizoen. De vrijwilligers kijken er met trots op terug en zijn blij met alle aanloop en de belangstelling voor hun producten. De groenten en […]