Wilde-bijenexcursie

Op landgoed Bredius leven wel 36 verschillende soorten bijen en op woensdag 19 juni kun je daar alles over te weten komen tijdens de wilde-bijenexcursie van Landschap Erfgoed Utrecht.

Onder leiding van bijenexpert Willemijn van Hees gaan we bijen vangen en van dichtbij bekijken en krijgen we veel informatie over hun gedrag.

Bij-vriendelijk beheer
Op Landgoed Bredius leven zeldzame wilde bijen zoals de blauwe metselbij, de rode koekoekshommel en de kleine tubebij. De aanwezigheid van deze soorten betekent dat het er goed gaat met de biodiversiteit. Hoe meer verschillende soorten er voorkomen, hoe beter het gaat met het gebied.

Om ervoor te zorgen dat de bijen er blijven voorkomen en vlinders en zweefvliegen worden aangetrokken, en vogels die de insecten eten, is er bijvriendelijk beheer nodig. De tachtig vrijwilligers van het landgoed zetten zich daar dagelijks met passie voor in.


Bekijk de plattegrond

Datum: woensdag 19 juni 2024 10:00 – 12:00 uur
Verzamelen: Parkcafé Bredius

Iedereen kan mee, voorkennis is niet nodig en deelname is gratis. Aanmelden kan hier.