All posts by: webmaster

About webmaster

De oogst op de moestuin blijft maar doorgaan, zij het met horten en stoten. Op het moment worden de aardappelen uit de grond gehaald. De oogst van snijbonen en sperziebonen loopt op zijn einde, maar de uien en de bramen komen eraan. Succesnummer van de tuin zijn zonder twijfel de zonnebloemen. Bijna iedereen wil wel […]

 ‘Mannenwerk’ op de Educatieve tuin. In de groep vrijwilligers, die op de woensdagmorgen de tuin bijhouden zijn enkele plaatsen vrij gekomen. De vrijwilligersgroep zoekt vooral mensen die niet opzien tegen de wat zwaardere klussen, zoals het leggen van een straatje en het schoonhouden van de paden met de onkruidbrander. Elke woensdagmorgen om 9.30 uur verzamelen […]

Reikhalzend hebben we er naar uitgekeken: het moment waarop er verkocht kon worden uit de moestuin. Het voorjaar was droog en koud en het jonge gewas wilde niet erg groeien. Maar op de Dag van het park hebben we het toch gewaagd om tegoedkaarten voor de oogst te koop aan te bieden. En nu durven […]

Onder grote belangstelling van vrijwilligers van de moestuin, bestuursleden en leden van betrokken organisaties onthulden burgemeester Molkenboer en wethouder De Weger op donderdagmiddag 25 juni één van de drie nieuwe welkomstborden voor het Landgoed Bredius. Daarna volgde de officiële opening van de historische toegangspoort aan de Oudelandseweg, die in opdracht van de gemeente is gerestaureerd. Even verderop […]

Het baggerdepot is weer weiland. Het is bedekt met een groen waas door het ingezaaide gras en er lopen weer schapen en lammetjes. Aan de noordkant van het landgoed lopen vier kalfjes onder de fruitbomen. De Stichting Landgoed Bredius wil graag vee in het landgoed om een indruk te geven van hoe het vroeger was, […]

  Op 9 mei hebben moestuinvrijwilligers de radijs geoogst en uitgedeeld onder belangstellenden op en om de tuin. Dit was het eerste eetbare resultaat van vele maanden van voorbereiding en anderhalve maand tuinieren. Ze hebben direct drie nieuwe rijtjes met radijs gezaaid. De vrijwilligers en de medewerkers van Nu Doen!Groen hebben met veel plezier gewerkt […]