All posts by: webmaster

About webmaster

In 2014 schreef de Werkgroep Groenbeheer een nieuw beheersplan voor het Landgoed Bredius. In het voorjaar van 2015 is de werkgroep begonnen met de uitvoering van de eerste beheersmaatregel in een aantal bosplantsoenvakken. De meeste van deze vakken hebben een stakenbeplanting van hoog opgaande struiken die hoog in de  bomen  groeien. Ze zien er dan […]

De gemeenteraad heeft ingestemd met het voorstel van het college van B&W om de boerderij Batestein met bijbehorende grond aan te kopen. De Stichting Landgoed Bredius wil zich samen met andere belanghebbende organisaties en de gemeente buigen over de optimale inrichting van het gebied tussen boerderij Batestein, de Brediusschuur, het Brediushonk en de van Kempensingel. […]

Tot en met 17 oktober is de tuin open voor bezoekers. De meeste groentebedden zijn leeg en veel snijbloemen zijn uitgebloeid. De moes- en pluktuin nadert het einde van zijn eerste seizoen. De vrijwilligers kijken er met trots op terug en zijn blij met alle aanloop en de belangstelling voor hun producten. De groenten en […]

Op dinsdag 9 juni kreeg ik het droevige bericht dat Frans Buijs was overleden. Een maand daarvoor werd hij met een maag/darm infectie opgenomen in het Hofpoort ziekenhuis. Na een paar dagen werd hij overgeplaatst naar het Antonius ziekenhuis in Nieuwegein omdat daar adequatere hulp kon worden verleend. Na een paar weken van ups en downs […]

Op 24 juli is Cor van der Maat van de werkgroep Groenbeheer overleden. In maart j.l. is bij hem kanker geconstateerd. Hij had veel pijn. Aanvankelijk leek de (zware) chemo kuur goed aan te slaan. Half juni ging het wat beter en kon hij weer wat klusjes in huis doen en een stukje wandelen of […]

Bij het plannen en inrichten van de nieuwe moestuin in het Brediuspark werd mij verzocht de buitenste schuine oever voor mijn rekening te nemen als ‘beheerder’. Dat was een hele uitdaging, maar ik kreeg de vrije hand om er iets leuks van te maken. Allereerst heb ik bij een vriendin met een biologische tuin zaden […]

De oogst op de moestuin blijft maar doorgaan, zij het met horten en stoten. Op het moment worden de aardappelen uit de grond gehaald. De oogst van snijbonen en sperziebonen loopt op zijn einde, maar de uien en de bramen komen eraan. Succesnummer van de tuin zijn zonder twijfel de zonnebloemen. Bijna iedereen wil wel […]