vulpennenDe beheerovereenkomst van Stichting Landgoed Bredius met de gemeente Woerden liep af per 31 december van vorig jaar. De gemeente is positief over de wijze waarop in de afgelopen drie jaar het beheer door de stichting en de samenwerking van de stichting met de gemeente zijn verlopen. De beheerovereenkomst is met 2 jaar verlengd. In 2018 wordt door de gemeente en Stichting Landgoed Bredius aan een verdere optimalisatie van de beheerovereenkomst gewerkt, met als doel een aangepaste, nieuwe overeenkomst met een langere duur.