overhandiging cheque aan voorzitter landgoedMaar liefst 17.700 euro kon Lions Woerden-voorzitter Bert Boer  dinsdag 14 november symbolisch overhandigen aan Stichting Landgoed Bredius. De serviceclub verkoos het landgoed afgelopen jaar tot jaardoel. Het bedrag wordt besteed aan de uitvoering van een natuurspeelplek op het speelveld.

“We zijn blij”, zei Landgoed-voorzitter Mieke Lendfers, die het bedrag in ontvangst nam, “dat de Lions de waarde van het landgoed Bredius voor de Woerdense samenleving, en in het bijzonder voor de kinderen die er komen spelen, zo royaal onderstrepen!”

Handen uit de  mouwen
De Lionsclub Woerden heeft afgelopen seizoen verschillende activiteiten georganiseerd om dit bedrag bij elkaar te brengen. Naast de jaarlijkse verkoop van boterletters, wijnpakketten en geraniums organiseerde de serviceclub een zeer succesvol optreden van de Jostiband, en een – eveneens jaarlijks – golftoernooi. De Lions-leden staken ook fysiek de handen uit de mouwen. In januari van dit jaar hielpen ze op het landgoed Bredius met het knotten van bomen en struiken.

Natuurspeelplek
Op het grote speelveld wil de Stichting Landgoed Bredius, naast een voetbalveld en de bestaande speelvoorzieningen, een natuurspeelplek aanleggen. Daar kunnen kinderen zelf de mogelijkheden van spelen in de natuur ontdekken, zoals bijvoorbeeld over bomen klimmen en met water spelen.