Vanaf januari 2021 is Henri van Middelaar de nieuwe voorzitter van de Stichting Landgoed Bredius. Rinie Blauw interviewt hem in de woonkamer van zijn huis aan de Nieuwendijk.

Hoe ben je bij het Landgoed Bredius betrokken?
Toen ik in 1984 in Woerden kwam wonen, was het Brediuspark de plek om te gaan wandelen met de familie en om speurtochten uit te zetten voor de kinderen. Ook toen al was het Bredius een bijzondere plek in Woerden. Ik kwam naar Woerden voor mijn baan als ontwerper Openbare ruimte bij de gemeente Woerden en het maken van een inrichtingsplan voor het park was mijn eerste opdracht.
De Kerngroep Bredius had bij de gemeente voor elkaar gekregen, dat de inrichting van het voormalige landgoed geschikt zou worden gemaakt als park en dat kwetsbare en bijzondere delen van het park zouden worden opgeknapt en beschermd. Ik heb in die tijd veel met hen overlegd. Toen zijn de paden, die heel modderig waren, verhard. De hoogstamboomgaarden en het stiltegebied zijn beschermd door de toegang te beperken met extra watergangen en hekken. Lege plekken in de hoogstamboomgaarden zijn aangevuld en de dierenweide is opgeknapt. De waterkwaliteit, die slecht was door de aanvoer van vuil water uit de Oude Rijn, is verbeterd.

Overdracht op anderhalve meter

In mijn werk ontwikkelde ik me steeds meer tot projectmanager voor de Ruimtelijke Ordening van de stad, eerst in Woerden. Later voor de gemeente Leiden. Dat hield in, dat ik niet meer zelf de inrichtingsplannen maakte, maar samen met het bestuur de koers uitzette en vervolgens in samenwerking met andere partijen binnen en buiten de gemeente verantwoordelijk was voor de uitvoering.

Via een kennis ben ik gevraagd om voorzitter van het Landgoed Bredius te worden. Ik ben nu ruim een jaar met pensioen en de vraag kwam op een goed moment. Ik heb nu tijd en vind het Bredius nog altijd een bijzonder en waardevol gebied.

Hoe kijk je aan tegen je rol als voorzitter?
Ik wil me inzetten om de relaties met de gemeente en de partnerorganisaties op het landgoed, zoals de natuurverenigingen, de dierenweide en de hofstede goed te houden en te versterken. Ik heb de indruk, dat de vele vrijwilligers met veel plezier op het landgoed werken. Ook dat zou ik graag ondersteunen. En de samenwerking met onze buren zoals bijvoorbeeld het verpleeghuis en Podium Bredius zou ik graag versterken.

Wat zijn je ambities voor het landgoed?
Het Landgoed Bredius is rijk aan cultuurhistorie en aan flora en fauna. Dat zou ik graag nog rijker en beter zichtbaar maken. Bijvoorbeeld nog meer broedvogels op het landgoed, de ontwikkeling van de kruidenrijke graslanden aan de noordkant en de oude lanen die van zuid naar noord lopen beter zichtbaar maken.

En ik wil graag, dat meer mensen het Bredius ontdekken als een mooi en aantrekkelijk gebied. Ook mensen, die niet in de directe omgeving wonen, mensen met verschillende culturele achtergronden, oud en jong.

Waarmee ga je beginnen?
Eerst kennismaken met de organisaties en mensen op en om het landgoed. Dan helpen om het plan voor de inrichting van het gebied rond de boerderij tot uitvoering te brengen, zodat het landgoed in het volgend jaar vanaf de Van Kempensingel een mooie, nieuwe en aantrekkelijke entree heeft. En op de wat langere termijn ervoor zorgen dat het rommelige gebiedje tussen het Thijssepad en Batestein Buiten wat meer bij het landgoed gaat horen.