De Kerngroep streed tegen bebouwing op en om het Landgoed Bredius en heeft ervoor gezorgd, dat het landgoed in zijn huidige omvang nog bestaat. Omdat de bescherming van het landgoed bij de Stichting Landgoed Bredius in goede handen is, is de Kerngroep Bredius overbodig geworden en daarom eind 2020 opgeheven. Lees hieronder het persbericht van de Kerngroep Bredius.

Persbericht
Stichting Kerngroep Bredius is na 26 jaar opgeheven. De eerste Kerngroep Bredius, opgericht in 1973, werd in 1986 opgeheven, omdat woningbouw op landgoed Batestein (nu Bredius) door de Raad van State was verboden.

In 1994 moest de Kerngroep Bredius opnieuw worden geactiveerd om te voorkomen dat er op het terrein van het voormalige polobad van zwembad Batenstein vijftig woningen zouden verrijzen, inclusief een drie verdiepingen hoog appartementencomplex, vlak naast de noordelijke boomgaard en de camping. De Kerngroep Bredius, gesteund door meer dan 2000 inwoners van Woerden, heeft er de afgelopen decennia voor gezorgd dat er tot nu toe geen enkele woning op het terrein is verrezen. Ook heeft de Kerngroep ervoor gezorgd dat de Technische School, het gebouw van Abrona en appartementencomplex ’t Oude Land minder hoog en massaal zijn geworden dan de ontwerpers destijds voor ogen stond. Ondanks bezwaarprocedures, een rechtszaak en vele schriftelijke en mondelinge protesten kon de Kerngroep helaas niet voorkomen dat hofstede Batestein in 1998 aan een particulier werd verkocht en na de brand in 2008 verviel tot een ruïne.

In 2011 heeft de Kerngroep Bredius het initiatief genomen om, onder leiding van de Heidemij, alle betrokken particulieren en actieve verenigingen in en rond landgoed Bredius te benaderen om samen een visie te ontwikkelen voor een levensvatbaar landgoed. Dit heeft in 2014 geresulteerd in de oprichting van Stichting Landgoed Bredius. Een lid van de Kerngroep had tot 2018 zitting in het bestuur van die stichting. Het is nu bijna niet meer voor te stellen dat we zó hard hebben moeten vechten voor behoud van het landgoed, een plek waar vandaag de dag vele burgers genieten van de mooie boomgaarden en graslanden of spelen in de natuurspeelplaats.

Bestuur van de Kerngroep Bredius in 2010

De laatste vijf jaar hebben Anton Nuijten, voorzitter van de Kerngroep Bredius, Ed van Keimpema, oud-voorzitter van het IVN en Dammis van ’t Zelfde, oud-voorzitter van de Kerngroep Bredius, hard gewerkt aan het boek ”Van Batestein tot Bredius – meer om Cieraet als Gebruijck”, over de historie van landgoed Bredius. Het boek verscheen in november 2020 en geeft een uniek inzicht in de geschiedenis en herrijzenis van het “Central Park van Woerden”.

Omdat het boek inmiddels is uitgegeven en de bescherming van het landgoed bij de Stichting Landgoed Bredius in goede handen is, is de Kerngroep Bredius overbodig geworden en daarom eind 2020 opgeheven. Het bestuur van de Kerngroep Bredius dankt haar grote achterban en vele donateurs hartelijk voor het vertrouwen dat zij gedurende 26 jaren in haar gesteld hebben en de onvoorwaardelijke steun die zij verleend hebben bij de diverse activiteiten en acties om het landgoed te behoeden voor woningbouw. Het voormalige bestuur van de Kerngroep Bredius wenst de stad Woerden toe dat de uiteenlopende activiteiten die het landgoed in zijn huidige vorm aan jong en oud te bieden heeft nog een lang leven mogen hebben.

Het bestuur van de voormalige Stichting Kerngroep Bredius: Anton Nuijten (voorzitter), Klaske van Hoeij en Margot Senden