Klaske was bestuurslid van de Stichting Landgoed Bredius. Henk was actief in de Fruitbomengroep. Vanwege hun verhuizing naar de Veluwe stopten ze met hun werk voor de Stichting.

Klaskes werk voor het landgoed begon in 1995 met een actie tegen de bouw van huizen aan de noordkant van het landgoed. Vanuit de Kerngroep Bredius organiseerde zij een burgerinitiatief om samen met alle betrokken organisaties op en om het landgoed beleid te ontwikkelen om het landgoed mooier te maken, de natuur en de oude lanen te beschermen en de Hofstede Batestein te herbouwen. Uit dit initiatief ontstond in 2014 de Stichting Landgoed Bredius.

Met veel energie en een groot uithoudingsvermogen voerde ze overleg met de gemeente, hield ze presentaties, schreef ze beleidsstukken en brieven. Ze zette zich onder meer in voor de vernieuwing van de paden, het weren van grootschalige evenementen, het behoud van de historische lanen, het herstel van de boomgaarden en de overdracht van het groenbeheer van de gemeente naar de Stichting. Voor het bestuur was Klaske was een vraagbaak over het verleden met een grote kennis, die ze moeiteloos opdiepte uit haar eigen geheugen of archief.

De Fruitbomengroep gaat Henk missen om zijn humor en meedenken in de groep. Daarnaast was Henk één van de weinige snoeiers die echt hoog in de boom durfde. Met de inzet van Henk heeft de groep de boomgaarden een flinke zet in de goede richting gegeven. Henk en de groep kijken terug op een fijne samenwerking.