Foto: Gerda Postma

Vanaf mei 2013 was Mieke betrokken bij het burgerinitiatief voor een mooier Brediuspark. Uit deze samenwerking tussen actieve groepen en omwonenden ontstond In maart 2014 de Stichting Landgoed Bredius en werd Mieke voorzitter van het bestuur. In de loop van 2020 vond ze, dat het tijd werd voor andere dingen en in januari 2021 droeg ze het stokje over aan Henri van Middelaar.

Het begin
Mieke over de begintijd van de jonge stichting: ‘Ik denk dat ik vooral een initiator en aanjager ben, die dingen in gang zet. Ik was daarbij gericht op het verbeteren van de beeld- en gebruikskwaliteit en op het versterken van de natuur. Ik wilde de plannen realiseren uit de Visie Paradijs in de stad, die door de actieve organisaties in het landgoed gezamenlijk was opgesteld.’

‘Van mei tot december 2013 heb ik samen met Bernt Feis en Ed van Keimpema gewerkt aan het projectplan voor de gemeente. Op basis daarvan is het college akkoord gegaan met de overdracht van het beheer van het landgoed van de gemeente naar de Stichting Landgoed Bredius. In 2014 hebben we samen met de gemeente gewerkt aan de overdracht van het beheer: de taakverdeling, de financiële afspraken en de beheerovereenkomst. Onze eerste beheertaken in dat jaar waren het maaien van de bermen en het knippen van de hagen in het arboretum. En we hebben de eerste tien perenbomen geplant, in de zuidelijke boomgaard.’

Perenbomen planten. Foto: Rinie Blauw

De boerderij
Mieke: ‘In 2014 en 2015 hebben Bernt Feis en ik onderzocht hoe de Brediusboerderij gebruikt zou kunnen worden. We hebben daarvoor een aantal locaties met verschillend gebruik bezocht en beheerders gesproken. Toen de boerderij in september 2015 weer in eigendom van de gemeente kwam, waren we erg blij en hebben we mensen gezocht voor de bouwcommissie, die in december 2015 de Stichting Hofstede Batestein werd.’ Een nieuw inrichtingsplan voor het gebied rond de boerderij, met een fraaie entree tot het landgoed en de boerderij vanaf de Van Kempensingel, is op hoofdlijnen klaar. Een project, waar van alle betrokken organisaties: de stichtingen Landgoed Bredius en Hofstede Batestein, het NME-Centrum InBredius, de dierenweide Kukele-boe, de gemeente, de Kerngroep, IVN, KNNV, en Hugo Kotestein veel is gevraagd, en waarin Mieke met veel energie en geduld een centrale rol speelde.

De natuurspeelweide. Foto: Joke Zweers

De sfeer op het landgoed
Mieke: ‘Ik vond en vind het belangrijk om de waarden van het landgoed te bewaken. Het landschap, de natuur, de cultuurhistorie en het behoud van de sfeer en de rust die zo belangrijk zijn in deze hectische tijd. Met de toenemende druk vanuit recreatie is dat steeds balanceren op de rand geweest’. Mieke bouwde aan een goede relatie met de gemeente en met de andere bij het landgoed betrokken organisaties. Mieke: ‘met alle veranderingen op en om het landgoed was dit niet altijd gemakkelijk’.

De toekomst
Mieke: ‘Het landgoed is een bijzondere plek in Woerden, waar veel mensen kunnen genieten van groen en rust, twee elementen die goed zijn voor de gezondheid. Ik hoop dat ondanks de toenemende recreatie, deze belangrijke waarden gekoesterd zullen blijven.’

Overdracht op anderhalve meter

Dank!