Op 31 januari 2020 ondertekenden de gemeente Woerden en de Stichting Landgoed Bredius een beheer­overeenkomst voor een periode van 12 jaar.

Sinds 2015 beheert de stichting het Landgoed Bredius. Door de nieuwe beheerovereenkomst kan de Stichting Landgoed Bredius verder met het onderhouden en verbeteren van het landgoed. Wethouder Bolderdijk sprak uit, dat in die tijd de kwaliteit van het park flink is verbeterd en dat de stichting en de vele vrijwilligers in de afgelopen vijf jaar echt wat hebben neergezet.

De gemeente is erg blij met het werk van de stichting. Namens de gemeente wenste de wethouder de Stichting Landgoed Bredius en de vrijwilligers veel succes.

Vooraan van links naar rechts: wethouder Bolderdijk, Mieke Lendfers en Martien Sikking, voorzitter en secretaris van de Stichting Landgoed Bredius.
Achteraan van links naar rechts: Dave Blankenstein, Jessica Rateland en Sandra de Vroe van de gemeente Woerden