Mieke Lendfers, voorzitter van de Stichting Landgoed Bredius:

Mieke Lendfers

Namens het bestuur van Stichting Landgoed Bredius wens ik alle vrijwilligers, vrienden, donateurs en sponsors een heel goed 2018.

Voor het landgoed Bredius wordt het weer een bijzonder jaar. We hopen natuurlijk van harte dat de Stichting Hofstede Batestein dit jaar kan beginnen met de restauratie van de hofstede en dat er een mooi passend plan voor het gebied rond de hofstede, Brediusschuur en dierenweide komt. Voor de besturen van de  organisaties, die actief zijn in het landgoed, en ook voor de vrijwilligers in dit centrumgebied vergt dit veel inspanning om er samen iets moois van te maken.

Maar ook op andere plaatsen in het landgoed zult u dit jaar vernieuwingen zien. In de nieuwsbrieven zult u hierover meer gaan lezen.

Ik wens u veel plezier in landgoed Bredius!

Gerard Lieverse, voorzitter van de Stichting Hofstede Batestein:

Gerard Lieverse

Allereerst wens ik dat onze stichting de komende maanden voldoende financiële middelen verwerft om de restauratie daadwerkelijk te gaan realiseren. Het restauratieplan is klaar, we hebben een bestemming en als we nu het geld bijeen krijgen dan kunnen we starten.

Mijn tweede wens is dat we met alle partijen die betrokken zijn bij het centrumgebied van het landgoed, binnenkort tot een prachtig plan komen. Een plan voor de inrichting van het gebied inclusief een landgoed waardige entree vanaf de Van Kempensingel. Daarmee wordt een belangrijke voorwaarde vervuld voor een succesvolle verdere kwaliteitsverbetering van het Landgoed Bredius met een gerestaureerde Hofstede Batestein.