De leden van de fruitbomengroep kwamen naar het landgoed om de bomen water te geven. Vooral jonge fruitbomen hebben het zwaar.

Van de 38 jonge fruitbomen die in het najaar van 2018 zijn geplant hebben er 6 het niet overleefd. Ook zijn er een aantal oudere bomen niet meer levensvatbaar: die worden in september door Kromwijk omgezaagd, uitgefreesd en verwijderd. Een aantal kwarrende bomen wordt ook vervangen.

In september wordt al dit oude spul eruitgehaald en wordt op die plekken een nieuw gat gegraven en goede grond toegevoegd. In november worden dan door de fruitbomengroep 22 nieuwe jonge hoogstamfruitbomen geplaatst.