De oude kikkerpoel is weer in ere hersteld. In 1992 is deze poel aangelegd met vijverfolie. De afgelopen jaren bleef er niet meer voldoende water in staan, omdat op verschillende plekken het vijverfolie zijn beste tijd had gehad. De kikkerpoel ligt in een niet betreedbaar stukje van het landgoed, maar is vanaf het wandelpad toch goed te zien. Kikkers, padden en watersalamanders  kunnen in deze speciale poel hun eitjes afzetten en hun larven kunnen er ongestoord opgroeien.

Op 2 april is het oude vijverfolie verwijderd en een nieuw soort rubber vijverfolie ingebracht. Op 20 april is de aannemer terug geweest om de kikkerpoel beter af te werken. De oeverranden zijn glooiender gemaakt wat voor flora en fauna vriendelijker is.
Na deze werkzaamheden is er weer water in de kikkerpoel gepompt. Langs de oeverranden zijn enkele gele lissen aangeplant en de oeverranden zelf zijn ingezaaid met oeverplanten, zoals echte koekoeksbloem, brunel, kattenstaart en valeriaan.

De eerste watersalamanders  hebben de poel al ontdekt. Vanaf het wandelpad zijn met mooi weer de groene kikkers te horen.

Een bericht van André van Kleinwee