Brediushoeve vanaf de moestuinNu het locatieonderzoek ‘versnelling sociale woningbouw’ in de gemeente Woerden is afgerond, heeft het college van burgemeester en wethouders de raad op 23 februari voorgesteld om vier van de negen onderzochte locaties aan te wijzen voor versnelde woningbouw in 2017. De locatie Van Kempensingel, tegen het Landgoed Bredius aan, is hierbij niet meer geselecteerd als geschikte locatie. De verwachting is dat het voorstel op 16 maart in de commissie Ruimte wordt besproken en dat op 30 maart in de gemeenteraad een besluit valt.
Voor de locatie aan de Van Kempensingel is de conclusie van het onderzoek, dat de locatie technisch gezien geschikt is voor tijdelijke en permanente woningen. Maar: het bestemmingsplan moet worden aangepast, het draagvlak van de omwonenden en belangenorganisaties voor bebouwing op deze locatie is nihil, de toezegging van de raad om de lopende planvorming over het centrumgebied niet te doorkruisen kan niet worden nagekomen en de ontwikkeling heeft stevige financiële consequenties. Hierom hebben de onderzoekers burgemeester en wethouders geadviseerd deze locatie niet aan te merken voor sociale woningbouw 2017.

De Stichting Landgoed Bredius en de Stichting Hofstede Batestein is dit goed nieuws! Zij danken de mensen die hebben ingesproken op de informatiebijeenkomst van de gemeente op 23 januari en hen die via het reactieformulier van de gemeente en via de e mail hun mening kenbaar hebben gemaakt.
De diverse partijen in en aan het landgoed, zoals Landgoed Bredius, Hofstede Batestein, de Brediusschuur, dierenweide Kukele-boe, het Brediushonk en de groene verenigingen IVN en KNNV gaan door met het maken van plannen voor een mooie inrichting van het gebied rond de hofstede.