Vanaf eind juni worden de bermen en graslanden in het landgoed gemaaid. Voor dit jaar is dit de eerste maaironde, waarbij langs de sloten van de graslanden en de brede bermen één strook begroeiing van moeras en waterplanten blijft staan. Half september volgt een tweede maaironde als de zomerplanten rijp zaad hebben gevormd.

Als er in juni wordt gemaaid, zijn de voorjaarsbloemen uitgebloeid en krijgen de zomerbloemen een nieuwe kans om te gaan bloeien. Dat lukt anders niet tussen het hoge gras. Deze planten geven van de zomer weer vele insecten een nectarbron. Maar bij de eerste maaironde blijven er ook delen van de berm staan, zoals langs het doorgaande fietspad; hier groeien grote ratelaars, die bij de eerste maaironde nog geen rijpe zaden hebben.

Het grote speelveld wordt wekelijks gemaaid voor spelen en sporten.