Begin april is in het ontwikkelingsgebied aan de zuidkant van het stiltegebied de kikkerpoel hersteld. Een kijkje in juli bij de poel laat zien, dat de begroeiing in en rond de poel zich gaat herstellen. In korte tijd hebben veel diertjes de poel gevonden. André van Kleinwee van de werkgroep groenbeheer Landgoed Bredius heeft in de poel onderzoek gedaan: er zwemmen veel larven van de groene kikker rond en tussen de ondergedoken waterplanten larven van de kleine watersalamander in allerlei grootte. In de oeverranden springen jonge groene kikkers rond die de metamorfose in het water al hebben doorgemaakt. Zo is in korte tijd een poel vol leven ontstaan.