De gemeente Woerden zet dit jaar vier bouwkavels te koop aan het Thijsselaantje. Informatie over de ligging en de gang van zaken staat op de gemeentelijke informatiepagina https://www.woerden.nl/inwoners/nieuws/dit-jaar-4-bouwkavels-te-koop-rand-brediuspark.
De Stichting Landgoed Bredius betreurt het verdwijnen van het groen. Ondanks de toezegging van de gemeente, dat de knotwilgen aan de noordzijde van het Thijsselaantje blijven staan, vreest de stichting dat aan de mooie groene toegang tot het landgoed afbreuk zal worden gedaan.

Bezwaar aantekenen heeft geen zin. De Stichting Kerngroep Bredius heeft zich in het recente verleden tot aan de Raad van State toe verzet tegen de bouw van een groter aantal woningen tussen het zwembad en het Thijsselaantje. De verkoop van de vier kavels is in overeenstemming met de uitspraak van de Raad van State. De Stichting Landgoed Bredius heeft er bij de gemeente op aangedrongen het Thijsselaantje zo groen mogelijk te houden.