Bestuur

05jul 2021

Op 30 juni ontving Mieke Lendfers, van maart 2014 tot januari 2021 voorzitter van Landgoed Bredius, uit handen van burgemeester Molkenboer een gemeentelijke onderscheiding van de gemeente Woerden voor haar bijzondere inzet voor het landschap, de natuur, de cultuurhistorie en het behoud van de sfeer en de rust die belangrijk is voor de stad. De […]

08feb 2021

De Kerngroep streed tegen bebouwing op en om het Landgoed Bredius en heeft ervoor gezorgd, dat het landgoed in zijn huidige omvang nog bestaat. Omdat de bescherming van het landgoed bij de Stichting Landgoed Bredius in goede handen is, is de Kerngroep Bredius overbodig geworden en daarom eind 2020 opgeheven. Lees hieronder het persbericht van […]

20jan 2021

Vanaf januari 2021 is Henri van Middelaar de nieuwe voorzitter van de Stichting Landgoed Bredius. Rinie Blauw interviewt hem in de woonkamer van zijn huis aan de Nieuwendijk. Hoe ben je bij het Landgoed Bredius betrokken?Toen ik in 1984 in Woerden kwam wonen, was het Brediuspark de plek om te gaan wandelen met de familie […]

20jan 2021

Vanaf mei 2013 was Mieke betrokken bij het burgerinitiatief voor een mooier Brediuspark. Uit deze samenwerking tussen actieve groepen en omwonenden ontstond In maart 2014 de Stichting Landgoed Bredius en werd Mieke voorzitter van het bestuur. In de loop van 2020 vond ze, dat het tijd werd voor andere dingen en in januari 2021 droeg […]

07aug 2020
foto arboretum

Het jaarverslag 2019 van de Stichting landgoed Bredius is gepubliceerd. Klik op: https://landgoedbredius.nl/landgoed-en-stichting/stichting om het jaarverslag in te zien.

10apr 2020

Op 9 april overhandigde Martien Sikking van Landgoed Bredius 120 flessen Brediussap aan mevrouw Brillemans van de Voedselbank Woerden. Doordat er op dit moment geen afname is door de lokale Horeca, heeft het bestuur van de Stichting Landgoed Bredius besloten deze flessen sap ter beschikking te stellen voor de bij de Voedselbank aangesloten gezinnen. Het […]

04feb 2020

Op 31 januari 2020 ondertekenden de gemeente Woerden en de Stichting Landgoed Bredius een beheer­overeenkomst voor een periode van 12 jaar. Sinds 2015 beheert de stichting het Landgoed Bredius. Door de nieuwe beheerovereenkomst kan de Stichting Landgoed Bredius verder met het onderhouden en verbeteren van het landgoed. Wethouder Bolderdijk sprak uit, dat in die tijd […]

08mei 2019

Klaske was bestuurslid van de Stichting Landgoed Bredius. Henk was actief in de Fruitbomengroep. Vanwege hun verhuizing naar de Veluwe stopten ze met hun werk voor de Stichting. Klaskes werk voor het landgoed begon in 1995 met een actie tegen de bouw van huizen aan de noordkant van het landgoed. Vanuit de Kerngroep Bredius organiseerde […]

06mei 2019

Hallo, mijn naam is Peter Mouthaan en ik ben de nieuwe penningmeester van de Stichting landgoed Bredius. Ik ben al zo’n 20 jaar actief lid/natuurgids van het IVN Woerden en vanuit die hoedanigheid heb ik als lid van de initiatiefgroep mede aan de wieg gestaan van de huidige stichting landgoed Bredius. Ik ben sinds 1 […]