Natuur

15jan 2021

Eind december zat langs het wandelpad dat door de zuidelijke boomgaard loopt een prachtige ransuil. Tussen de bruin-groene wilgenstruiken viel de uil bijna niet op door zijn schutkleuren. Vele wandelaars liepen er aan voorbij en hebben hem niet opgemerkt. André van Kleinwee

27jul 2020

De Vlinderstichting heeft de gemeente Gouda, en daarmee ecoloog André van Kleinwee uitgeroepen tot BovensteBesteBermbeheerder! Op het Landgoed Bredius zet André zich in voor het groenbeheer. De Vlinderstichting over Gouda: “Al vele jaren worden veel bermen hier beheerd zodat bloemen en daarmee ook vlinders en andere bestuivers goede leefomstandigheden hebben. André van Kleinwee is de […]

06jun 2020

Half mei heeft André van Kleinwee van de werkgroep Beheer van de Stichting Landgoed Bredius in het Stiltegebied de grote keverorchis geteld. Deze bijzondere inheemse orchidee komt in het stiltegebied op drie verschillende plekken voor. Dit jaar zijn er 140 exemplaren geteld. Dat zijn er 30 meer, dan in 2019.

06jun 2020

Ze dringen gemakkelijk in de huid, ogen en luchtwegen. Ze zijn zo klein, dat je ze vaak niet kunt zien. De brandharen worden ook door de lucht verspreid. Ongemak door de brandharen van de eikenprocessierups kan voorkomen worden door elk contact met de rupsen en nesten ervan te vermijden. Dit kan onder andere door niet […]

10apr 2020

De oude kikkerpoel is weer in ere hersteld. In 1992 is deze poel aangelegd met vijverfolie. De afgelopen jaren bleef er niet meer voldoende water in staan omdat op verschillende plekken het vijverfolie zijn beste tijd had gehad. Op donderdag 2 april is het oude vijverfolie verwijderd en een nieuw soort rubber vijverfolie ingebracht. De […]

23mrt 2020

Op het landgoed is plaats voor nieuwe vrijwilligers op de historische moes- en pluktuin, op de educatieve tuin en bij de fruitbomengroep. Ga voor informatie naar de vacaturepagina.

29nov 2019

Elk najaar inspecteren en reinigen de vrijwilligers van de vogelkijkgroep van het IVN (vereniging voor natuur en milieueducatie) de nestkasten. Daarbij stellen zij vast, of de nestkast met succes is gebruikt en door welke vogelsoort. Soms moeten er kasten worden vervangen, of vastgezet. De vogelkijkgroep heeft in 2006 twintig nestkasten opgehangen op het Landgoed Bredius ter […]

28jul 2019

De Planten- en Insectenwerkgroep van KNNV inventariseert en bestudeert de insecten op het landgoed. Bij een minicursus over insecten hadden ze op 6 juli een excursie op de historische moes- en pluktuin.      

28jul 2019

Vanaf eind juni worden de bermen en graslanden in het landgoed gemaaid. Voor dit jaar is dit de eerste maaironde, waarbij langs de sloten van de graslanden en de brede bermen één strook begroeiing van moeras en waterplanten blijft staan. Half september volgt een tweede maaironde als de zomerplanten rijp zaad hebben gevormd. Als er […]

02jul 2019

Afgelopen mei verscheen een zeldzaam vlindertje op het landgoed: het oranjetipje. Vooral de mannetjes vallen op door de  oranje vlekjes op beide vleugels. Dit vlindertje komt meer voor in het zuiden en oosten van ons land. Voor het landgoed een bijzondere vlinder. De vrouwtjes leggen hun eitjes op de pinksterbloem of look-zonder-look. Dit voorjaar zijn […]