2019 is voor Kukele-boe een jubileumjaar: de dierenweide bestaat 25 jaar èn de vrijwilligers zijn met het vernieuwen van de dierenweide gestart. Dit samen wordt in het weekend van 4 tot 6 oktober gevierd.

In 1994 is het beheer van de gemeentelijke veestapel aan Dierenweide Kukele-boe toevertrouwd. In 2017 werd Kukele-boe ook eigenaar van de dieren en gaf de gemeente groen licht om de dierenweide te vernieuwen.
Vrijdag 4 oktober is het Dierendag. Dan hangt de vlag uit en worden de dieren om 15.30 uur feestelijk gevoerd. Op zaterdag 5 en zondag 6 oktober organiseert Kukele-boe van 10.00 – 16.00 uur Open Dagen. Bezoekers kunnen dan de eerste resultaten van het vernieuwen van de accommodatie zien. Ook kunnen er dan suggesties gedaan worden om de dierenweide nog vriendelijker te maken voor dieren, mensen en het milieu.

De geschiedenis van Kukele-boe
Dierenweide Kukele-boe ligt in het Woerdense Landgoed Bredius. Eeuwenlang runde de familie Bredius hier een gemend boerenbedrijf met vee en fruitteelt. Vanaf de jaren ’70 van de vorige eeuw is de gemeente Woerden eigenaar van dit voormalige landgoed Batestein. En net als de familie Bredius liet ook de gemeente op de weilanden en onder de hoogstamfruitbomen vee grazen.

Het beheren van een schaapskudde is geen overheidstaak en met deze reden heeft het toenmalige gemeentebestuur besloten om de gehele veestapel van de hand te doen. De toenmalige buurtkinderen Niels en Kelly Gerritsen hebben voor het behoud van deze dieren actie gevoerd. Samen met Jos Borsboom, de toenmalige beheerder van het Brediushonk, is toen geregeld dat Joep als eerste schaap op 19 augustus 1994 door de toenmalige Jeugdkoning Marieke van Maanen weer over de dam het Brediuspark in is geleid. Snel daarna volgende meerdere schapen, maar ook geiten, kippen, ganzen, vogels, konijnen en varkens. Op deze wijze is de dierenweide gevormd. De naam Kukele-boe is bedacht door Femke van de End die meedeed aan een prijsvraag van het VSB-fonds.

Door het beheer van de veestapel aan Kukele-boe over te dragen was het mogelijk om in de Brediusschuur een Natuur- en Milieucentrum te vestigen. De Brediusboerderij was als dienstwoning niet meer nodig en werd verkocht. Door deze verkoop was het niet meer mogelijk om de mestsilo te gebruiken. Het varkenskot is toen aan Kukele-boe toebedeeld en is altijd onveranderd varkenskot gebleven. Er worden nog altijd varkens in gehouden.

Bijzonder varkenskot
Het varkenskot was in 1994 een bouwval. Henk van der Heijden, Hans Bredius, en Jos Borsboom zijn toen druk doende geweest om deze te restaureren. Hans Bredius sprak altijd over “het varkenskot van de familie”. Tijdens de oorlog werden onder de vloer de kostbare stukken van de familie bewaard. Dat was ook te zien, want de betonnen vloer was (anders dan de boerderij en de schuur) ernstig verzakt.  De kleur geel van de dakplanken is anders dan de kleur van de dakrand van de schuur. Dit is bewust gedaan, want volgens Hans Bredius is dat de juiste kleur. Deze kleur is dan ook een eerbetoon aan mijnheer Bredius!