streefbeeld arboretum

streefbeeld arboretum

Tussen de villa Rijnoord en het Oude Landt ligt het arboretum, een gebiedje met de meest voorkomende bomen en hagen in Woerden, zo’n dertig jaar geleden aangeplant. Hier komt een nieuw, slingerend wandelpad. Een deel van de hagen en enkele bomen gaan eruit voor meer licht en doorzicht. Er komen bloeiende struiken en planten voor terug en ook worden er enkele nieuwe bomen geplant. Ook het gras wordt omgevormd tot een rijkere vegetatie.

In opdracht van de Stichting Landgoed Bredius maakte landschapsontwerper Luc van Dam een plan voor dit gebied. Luc stelt een inrichting voor met meer doorzichten, waaronder een doorkijkje naar de hofstede Batestein. Door het aanplanten van stinzenplanten wordt de sfeer van een landgoed versterkt. Stinzenplanten zijn verwilderde voorjaarsbloemen, die al vanaf de zestiende eeuw worden aangeplant bij kastelen, op landgoederen en bij voorname huizen. Het wandelpad wordt voorzien van een halfverharding. Het is hierdoor goed bruikbaar voor rolstoelen en kinderwagens, net als het hoofdpad op de moestuin.

ontwerp arboretum met wandelpad

Ontwerp voor arboretum met wandelpad. Linksonder de villa Rijnoord, rechts het Oude Landt.

De hagen zullen worden verwijderd in de tweede helft van februari. In de eerste helft van maart zal het pad worden aangelegd en worden bomen en struiken geplant. Het gras wordt vervangen voor een kruidenrijker mengsel. Later volgt nog de aanplant van de bollen. Door de herinrichting zullen de natuurwaarden en de beleving van dit gebiedje sterk toenemen. De konijnen die hier veel verblijven kunnen in het arboretum blijven wonen.

streefbeeld arboretum

streefbeeld arboretum met doorkijkje