Foto: Piet Brak

Foto: Piet Brak

Vrijdag 6 november reikte burgemeester Molkenboer de Hugo Kotestein-oorkonde 2015 uit aan Peter en Ellen de Bruijn, bewoners van villa Rijnoord in Woerden. De Stichting Hugo Kotestein spreekt hiermee haar waardering uit voor de familie De Bruijn, die de historische tuin- en het park rond de villa zoveel mogelijk in de oorspronkelijke staat en de oude glorie liet herstellen.
Nu de muur, die de tuin en de villa aan het oog onttrok is afgebroken zijn huis en tuin weer vanaf de weg te zien. Peter de Bruin: ‘We wilden de tuin en de villa teruggeven aan Woerden en dat is gelukt’.
De Hugo Kotestein-oorkonde is ingesteld in 1986 met als doel aandacht te vestigen op bijzondere prestaties van particulieren of instellingen die tot het behoud van historisch interessante monumenten hebben geleid.