In een filmpje van RTV Utrecht laat Anja Knijff verschillende paddenstoelensoorten op het landgoed zien https://www.rtvutrecht.nl/embed/RTV1959812. Over hoe paddenstoelen groeien, hoe ze samenwerken met de bomen, de bijzondere paddenstoelen op het landgoed en het herkennen van paddenstoelen.
Het landgoed Bredius is een uniek gebied voor paddenstoelen. De combinatie van de ooit door de Rijn afgezette kleigrond en de lanen met oude eiken zorgen voor een bijzondere biotoop. Op dit soort landgoederen zijn speciale gemeenschappen van kleibospaddenstoelen ontstaan. Hiertussen zitten vaak heel zeldzame soorten. De belangrijkste paddenstoelensoorten op het landgoed staan met foto’s en een beschrijving op https://landgoedbredius.nl/landgoed-en-stichting/natuur/paddenstoelen-op-het-landgoed/.

De Werkgroep Paddenstoelen van IVN-KNNV inventariseert de paddenstoelen op het landgoed: eerst buiten de paddenstoelen inventariseren en daarna binnen determineren met behulp van de microscoop. Op basis van deze inventarisaties adviseert de werkgroep de Stichting Landgoed Bredius over het beheer.

Klik voor informatie over de paddenstoelenwerkgroep op https://www.ivn.nl/afdeling/woerden/paddenstoelenwerkgroep