NME-Centrum InBredius

De belangrijkste functie van InBredius is het ontvangen van schoolklassen voor natuur- en milieueducatielessen.

Elke zondagmiddag open
InBredius is elke zondagmiddag van 13 tot 16 uur geopend. Meestal is er een tentoonstelling over natuur, milieu, of landschap. Kinderen van 4 tot 12 jaar kunnen dan onder begeleiding van hun ouders, of grootouders aan de slag met de natuurkwartiertjes. Daarmee leren ze door proefjes en spelletjes over de natuur. Elke maand is er een extra activiteit voor deze leeftijdsgroep, die gekoppeld is aan de landelijke natuurkalender.
Er zijn ook een kinderspeurtocht> en een cultuurhistorische wandeling> die hiervandaan vertrekken.

Ontmoetingsplek
InBredius is ook een ontmoetingsplek voor de vrijwilligers die op het landgoed werkzaam zijn. Daarnaast is het centrum het thuishonk van de Woerdense natuurverenigingen IVN en KNNV. Zij organiseren lezingen en excursies en helpen mee aan het onderhoud en de dagelijkse gang van zaken in het centrum.
De verantwoording van het centrum ligt bij de Stichting InBredius. Meer informatie over InBredius vindt u op de website www.InBredius.nl>.

Huren
Deze prachtige plek is te huur voor familiefeestjes, vergaderingen, workshops etc. Ga voor meer informatie naar https://inbredius.nl/inbredius-huren>.

Bekijk de plattegrond