Foto: Koos van Brakel

De fruitverkoop op zaterdag 12 september sloeg alle records. Al tijdens de uitstalling van het fruit stonden de klanten in rijen te wachten. In verband met Corona gelukkig op ruime afstand, maar bijna de gehele ochtend tot voorbij het hek van InBredius. Er is ongeveer 1300 kilo fruit verkocht. Goudrenetten en stoofperen waren om half twaalf al uitverkocht, ook al omdat er dit jaar erg weinig appels geoogst zijn. Maar de opbrengst was geweldig: zeker 2 keer zoveel als de andere jaren. Een heel geslaagde ochtend voor de plukkers en verkopers!
Cees Blonk

Bij het Oogstfeest op 27 september is er opnieuw fruit en Brediussap te koop.