De Stichting Landgoed Bredius heeft de basisscholen in de omgeving van het landgoed, de Buitenbanjers en het Beweegteam Woerden gevraagd elk drie basisschoolleerlingen af te vaardigen om deel te nemen aan een ontwerpworkshop voor de natuurspeelplek op het speelveld. Ook ouders, begeleiders en enkele vrijwilligers op het landgoed zijn gevraagd hieraan deel te nemen.

Op vrijdagmiddag 8 juni gaan we, na een uitleg in InBredius, onder leiding van Sigrun Lobst, ontwerper bij Bureau Aardrijk, in groepen in het zand aan de slag om met takken en andere materialen onze droomnatuurspeelplek vorm te geven. Na afloop bekijken we de ontwerpen. Sigrun neemt de ideeën uit deze workshop mee bij het ontwerpen van de natuurspeelplek.

Belangstellenden zijn van harte welkom om in de loop van de middag op het speelveld de werkzaamheden en de resultaten te komen bekijken.
Meer informatie? Stuur een e-mail naar info@landgoedbredius.nl.