Foto: André van Kleinwee

Afgelopen middag 4 juni zag ik tot mij verbazing in het buitenbanjerterrein langs het graspad een prachtige rietorchis in bloei staan. Dit is toch wel bijzonder omdat orchissen in de bodem met een schimmel samen leven (symbiose ). Deze planten komen dan ook niet voor in bemeste bermen, maar ze kunnen door verschralingsbeheer verschijnen.
Er zullen in de toekomst meerdere exemplaren  verschijnen vermoed ik.

André van Kleinwee