2016-03-9 snoeien dick7903_bewerkt-1 (2)De snoeigroep van de fruitbomen van het Landgoed Bredius bestaat uit 13 –14 mannen. We snoeien sinds het najaar van 2013, dus het derde snoeiseizoen is bijna achter de rug.
Elk jaar verzorgt Otto Vloedgraven, die specialist is in het snoeien van hoogstamfruit, enkele cursusmiddagen, zodat wij langzaamaan steeds wat meer kennis krijgen van de manier van snoeien. Ook al omdat we door het kijken en luisteren naar elkaar steeds meer ervaring krijgen. Men kan daardoor zien dat de fruitbomen weer meer vorm krijgen: er was jaren achterstallig onderhoud, dat niet in één seizoen ingehaald kan worden.

Daarnaast hebben dit voorjaar vijf mannen van de groep nog een extra cursus gevolgd via Landschap Erfgoed Utrecht, een zeer leerzame cursus, waarbij ook nog andere aspecten aan de orde kwamen. Zoals veiligheid, EHBO, onderhoud van materiaal en het planten van nieuwe bomen. Deze winter heeft de groep veel werk verzet. We zijn begonnen met de boomgaard bij ‘s Gravensloot, waar ongeveer 160 voornamelijk perenbomen gesnoeid werden. Daarnaast hebben we de voet van de bomen vrijgemaakt van gras en onkruid en mest rond de bomen verspreid. Erg veel moeizaam werk, want het was bijzonder nat. De ene week op dinsdagmiddag, de andere week op donderdagmiddag.2016-03-9 snoeien dick7903_bewerkt-1 (22)

Omdat we besloten hadden om ook de fruitbomen na te lopen in de Centrale boomgaard (voornamelijk appelbomen, zoals goudrenet, bellefleur, notaris, sterappel, totaal ongeveer 150 bomen) moesten we vaker bij elkaar komen. Dus vanaf januari wordt er nu zelfs zowel op dinsdag- als op donderdagmiddag gesnoeid. Op dit moment, eind maart, schieten we ook daar goed mee op. Al moet ook hier nog de voet van de bomen vrijgemaakt worden. We hopen zelfs de kleine boomgaard bij de moes- en pluktuin (30 bomen) nog af te ronden, zodat we rond half april klaar zijn.2016-03-9 mest dick7903_bewerkt-1 (27)
Het snoeien zit er dan wel op, maar er volgen nog wat klusjes, zoals het nalopen en verbeteren van de bescherming van de bomen (tegen de schapen en kalveren), het inventariseren van alle bomen van de boomgaard (pas goed te zien als er fruit aan hangt) en nieuwe jonge bomen aanschaffen.
Misschien gaan we deze zomer voor een “zomersnoei”: jonge twijgen die de groei beperken eraf trekken, dat scheelt veel snoeiwerk in de winter. En na de pluk in september volgt dan in oktober het planten van de nieuwe jonge bomen.

In totaal staan in de boomgaard dus zo’n 340 fruitbomen, waarvan de oudste misschien wel 140 jaar oud zijn! Ook die proberen we nog weer levensvatbaar te maken.2016-03-9 snoeien dick7903_bewerkt-1 (9)
Kortom, het houdt ons aardig van de straat. Maar we hebben er plezier in, dat het Landgoed zo veel fraaier wordt.

Cees Blonk, coördinator Snoeigroep fruitbomen