De zomerklokjes en kievitsbloemen die eind 2016 zijn geplant bij de ingang van de Meander worden er geleidelijk aan meer en ze worden groter. Het zijn stinzenplanten, zoals de bollen geplant langs de sloot.

Ook in het gebied tussen Het Oude Landt en de Villa Rijnoord zal dit gebeuren: Over enkele jaren zijn de stinzenplanten groter en bloeien ze duidelijker en uiteindelijk zijn het straks hele velden die iedereen kan waarnemen.