Nu al zijn er veel paddenstoelen te zien in landgoed Bredius. Dat is erg vroeg in het seizoen. Er zijn hele mooie bij. Ook zijn er bijzondere, weinig voorkomende paddenstoelen, al is dat niet altijd aan hun vorm en kleur te zien. De werkgroep Paddenstoelen van IVN inventariseert één tot twee keer per maand de paddenstoelen in landgoed Bredius. Zij adviseren de stichting Landgoed Bredius over het beheer van de gebieden waar de paddenstoelen veel voorkomen.

Zo is het belangrijk dat de bodem niet wordt betreden en ook zeker niet wordt omgewoeld, want daarin zit het mycelium. Dit zijn vlokken van heel veel zwamdraden, die uit de sporen zijn gegroeid, en waaruit vervolgens de paddenstoelen groeien. Paddenstoelen zijn niet alleen mooi om te zien, ze zijn onmisbaar voor de natuur, omdat ze organisch materiaal zoals bladeren en hout opruimen en omzetten in voedsel voor planten en bodemorganismen, en omdat ze met hun kleverige draden voorkomen dat de grond wegspoelt als het hard regent.