Restauratie van start!

Na vijf jaar van voorbereiding gaat de restauratie nu daadwerkelijk gebeuren de aannemer is begonnen met de eerste werkzaamheden.

In deze beginfase gaat het vooral om slopen van de binnenmuren, het buitenterrein op orde maken voor de bouw en het stutten van de gevels. In de loop van februari 2021 gaat dan de feitelijke opbouw beginnen. Als alles dan volgens plan verloopt, wordt de gerestaureerde hofstede Batestein begin 2022 opgeleverd.

Een nieuw kloppend hart in het landgoed

De hofstede wordt een ontmoetingsplek voor bezoekers van het landgoed; voor wandelaars en fietsers, voor bezoekers van het NME en van de educatieve tuin. Maar ook voor ouders of grootouders die met hun (klein)kinderen de dierenweide Kukele-boe bezoeken of die komen spelen in de natuurspeelplek voor de kleintjes die direct bij de hofstede wordt gerealiseerd.

Het Parkcafé Bredius dat door Marcha en Dave Kortekaas zijn plek zal krijgen in de gerestaureerde hofstede zal ongetwijfeld een belangrijke bijdrage leveren aan de invulling van het kloppende hart.
Parkcafé Bredius wordt een vrolijke, gezellige en eigentijdse horecagelegenheid voor jong en oud. Naast goede koffie met zelfgebakken taart biedt de kaart van Parkcafé Bredius voor ieder wat wils op ieder moment van de dag. Lunch, brunch, borrel, diner met de seizoenen mee.


Bouw mee aan de Brediusboerderij
De stichting heeft de afgelopen jaren hard gewerkt om het benodigde geld bij elkaar te krijgen voor de restauratie. Dat is gelukkig gelukt door de bereidheid van veel fondsen die het project met een bijdrage steunen. Bijvoorbeeld het Parelfonds van de provincie Utrecht, het KF Heinfonds, het Prins Bernhard Cultuurfonds alsook het VSB fonds Woerden. Verder is er een groep Woerdenaren die het project financieel steunt en zullen we nog een aanzienlijk bedrag moeten lenen. Maar daarmee zijn we er nog niet. Vandaar dat we een campagne gestart zijn om geld op te halen voor de wederopbouw van de Brediusboerderij. Met onderstaande knop kom je op de speciale website voor de campagne.
Bouwbrediusboerderij.nl


Het was een lange aanloop

De restauratie kent een lange aanloop. In september 2015 heeft de gemeente de hofstede aangekocht van de particulier eigenaar die na de brand van 2008 niet meer terug wilde naar de boerderij. De gemeente kocht de boerderij aan met als uitgangspunt dat restauratie en herbestemming door een burgerinitiatief gedaan zou moeten worden. Dat leidde in december 2015 tot de oprichting van Stichting Hofstede Batestein. De stichting heeft als enig doel te komen tot restauratie van de hofstede, het geven van een nieuwe bestemming en het verdere beheer en onderhoud van de hofstede.

Belangrijke stappen die gezet moesten worden waren het vinden van een architect die het restauratieplan zou maken, het zorgen voor voldoende financiële middelen om de forse investering te dekken, overeenstemming met de gemeente verkrijgen over de voorwaarden waaronder de hofstede zou worden overgedragen aan de stichting, het vinden van een exploitant en niet op de laatste plaats het verkrijgen van een omgevingsvergunning voor zowel de restauratie als de nieuwe bestemming.
Geïnteresseerden in alle ups en downs die de stichting in dit proces heeft ondervonden kunnen hier de hele voortgang teruglezen.

De laatste ontwikkelingen in 2020

Contract met de aannemer getekend
Op 12 oktober 2020 Is het contract met aannemersbedrijf A. Schouten BV uit Benschop getekend. De aannemer heeft nog wat voorbereidingstijd nodig. Het daadwerkelijke begin van de eerste werkzaamheden zal begin december zijn. Begonnen wordt met de noodzakelijke sloopwerkzaamheden, het op orde maken van het bouwterrein en het stutten van de gevels. Als de restauratie verder volgens plan verloopt, wordt de boerderij begin 2022 opgeleverd.

Overdracht van de hofstede geeffectueerd
In augustus 2018 hebben gemeente en de stichting reeds een overeenkomst getekend waarin de overdracht van de restanten van de hofstede was geregeld. De feitelijke overdracht zou echter pas plaatsvinden op het moment dat de stichting ook daadwerkelijk met de restauratie aan de slag kan gaan. Op 8 oktober is de overdracht bij de notaris geformaliseerd.

Gemeenteraad akkoord met plan Centrumgebied
In de raadsvergadering van juni is ingestemd met het herinrichtingsplan voor het centrumgebied.
Daarmee is een belangrijke voorwaarde voor de restauratie ingevuld. Restauratie en herinrichting van het omliggende gebied met een nieuwe entree vanaf de Van Kempensingel kunnen nu gelijktijdig gerealiseerd worden.

Aanbesteding gestart
Eind mei is de aanbestedingsprocedure gestart. Drie aannemers hebben aangegeven geïnteresseerd te zijn, tijd te hebben en schrijven in. De inschrijvingen vallen niet mee gezien het beschikbare budget van de stichting. Met de laagste inschrijver wordt verder overlegd.

Bezwaar tegen de omgevingsvergunning verworpen
Op 17 januari heeft de zitting van de rechtbank Midden Holland in Utrecht plaatsgevonden inzake het beroep dat was ingesteld tegen onderdelen van de omgevingsvergunning voor de restauratie en herbestemming van de hofstede. Op 10 april heeft de rechtbank uitspraak gedaan en het beroep ongegrond verklaard. Er wordt geen hoger beroep ingesteld en daarmee is de weg vrij om de aanbestedingsprocedure in gang te zetten.

Voor de ontwikkelingen en bereikte resultaten vanaf 2016, klik hier.