De Stichting Hofstede Batestein en gemeente Woerden hebben op 15 augustus 2018 de opstalovereenkomst ondertekend voor de overdracht van de Hofstede Batestein. Ook hebben beide partijen een leningsovereenkomst ondertekend en staat de gemeente garant voor een lening. Op deze manier heeft de stichting voldoende zekerheid om te kunnen starten met de restauratie.

Deze ondertekening is een belangrijke stap in het proces om de hofstede in oude glorie te herstellen en een functie te geven in de Woerdense samenleving. Dit proces begon in 2015, toen de gemeente de hofstede aankocht. Op dat moment waren al veel verbeteringen in het landgoed aangebracht, zoals het opknappen van de paden en het groen alsook het vakkundig snoeien van de hoogstamfruitbomen en de aanleg van de moestuin. Activiteiten waarin Stichting Landgoed Bredius het voortouw nam. Het herstel van de monumentale hofstede Batestein wordt gezien als een kroon op dit werk. De Stichting Hofstede Batestein heeft tot doel de restauratie en instandhouding van dit rijksmonument.

Levend hart
Gerard Lieverse (voorzitter Stichting Hofstede Batestein): “Met de restauratie van de hofstede en de komst van een leuk restaurant voor iedereen, wordt de hofstede weer het levend hart van het landgoed en een mooie plek om elkaar te ontmoeten en om te recreëren. En daarmee is dan tevens een stevige basis gelegd voor het behoud van het monument op de lange termijn.”
Arthur Bolderdijk (wethouder gemeente Woerden): “Na alle inspanningen van de laatste jaren is dit een belangrijke mijlpaal. De restauratie van de markante boerderij komt hiermee steeds dichterbij. De gemeente maar bovenal de leden van de stichting, hebben er hard aan getrokken om deze markante boerderij voor Woerden te behouden. Door een goede samenwerking tussen stichting, ambtenaren en de gemeenteraad maken we dit nu samen mogelijk.”

De volgende stap is de omgevingsvergunning, waarvoor de procedure inmiddels loopt. Daarna volgt de aanbesteding en kan met de restauratie worden begonnen.

Aankoop
In 2008 werd de Hofstede Batestein grotendeels door brand verwoest. Om dit rijksmonument van de ondergang te redden, heeft de gemeente het pand in 2015 gekocht. Daarbij zag de Stichting Landgoed Bredius ook kansen voor een groter project: het aantrekkelijker maken van het entreegebied van het Landgoed Bredius. Ook deze plannen worden momenteel uitgewerkt.