Het bestuur van de Stichting Hofstede Batestein meldt:

“ ….. de volgende stap duurt helaas nog even”.

Wellicht vraagt u zich af wanneer de restauratie werkzaamheden zichtbaar worden. De omgevingsvergunning is dit voorjaar verstrekt, dus aan de slag zou je zeggen.

Daar waren we als bestuur ook klaar voor. Klaar om de aanbestedingsprocedure op te starten. Helaas echter moesten we op de rem trappen toen bleek, dat één van de bewoners uit de buurt beroep heeft ingesteld tegen de verleende vergunning. Het beroep gaat erover dat de indiener vindt dat de uiterlijke sluitingstijd op vrijdag en zaterdag ook 23.00 u moet zijn net als de andere dagen van de week en geen 24.00 uur, zoals in de vergunning staat. Verder heeft de indiener zorgen over het toenemen van de parkeerdruk aan de Van Kempensingel.

De beroepsprocedure loopt bij de rechtbank Midden Nederland. Naar verwachting zal de behandeling van het beroep medio januari van het nieuwe jaar plaatsvinden.

De Rabo ClubSupportactie heeft onze stichting € 325,- opgeleverd. Een mooi resultaat en een ieder die een stem op onze stichting heeft uitgebracht, van harte bedankt!