In 2019 is het geduld van het bestuur van de Hofstede op de proef gesteld: wachten op de omgevingsvergunning, wachten op een goedgekeurd plan voor de herinrichting van het gebied rond de hofstede. Uiteindelijk stemde het College van B en W in met de voorgestelde herinrichting. Over de omgevingsvergunning is op dit moment nog geen 100% zekerheid. Goed nieuws was de samenwerkingsovereenkomst, die het bestuur sloot met de nieuwe exploitant.

Het jaarverslag en de jaarrekening over 2019 vindt u op deze pagina.