Het College van B&W heeft besloten de omgevingsvergunning voor de restauratie van de hofstede af te geven aan de Stichting Hofstede Batestein. De stichting die de aanvraag voor deze vergunning op 26 april 2018 heeft ingediend, is blij dat de vergunning nu verleend gaat worden. Het hebben van de vergunning is een essentieel om te kunnen starten met de feitelijke restauratie.

Naast de vergunning voor de restauratie wordt ook de vergunning verleend om in de gerestaureerde hofstede een restaurant te mogen exploiteren. De stichting gaat de hofstede verhuren aan een exploitant, die het restaurant gaat verzorgen. De verhuurinkomsten zijn voor de stichting van levensbelang omdat voor de restauratie een deel van het benodigde geld geleend zal moeten worden. En om rente en aflossing te kunnen betalen heeft de stichting deze verhuurinkomsten nodig.