Nieuws door Gerard Lieverse voorzitter van de Stichting Hofstede Batestein.

Waar staan we, wat is er iniddels gebeurd?
We wisten dat het een complex project zou zijn waar een lange adem voor nodig is. Er zijn heel veel zaken die voor elkaar moeten zijn voordat er daadwerkelijk met de restauratie kan worden begonnen. We zijn inmiddels wel een heel eind gevorderd.

Het restauratieplan van ARCO architecten uit Oudewater is klaar en besproken met de gemeentelijk monumenten commissie en met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. De laatst genoemde partij is er bij betrokken omdat het om een rijksmonument gaat. Volgens alle partijen ziet het plan van de architect er goed uit. Wel zullen nog een paar formele trajecten moeten worden afgelopen voor dat er een definitieve instemming ligt.

Een tweede belangrijke voorwaarde om te kunnen gaan restaureren is de nieuwe bestemming voor de hofstede.
Ook deze vraag is beantwoord. In de hofstede komt een uitspanning die goed past bij de sfeer van het landgoed. Daarmee wordt er een leuke ontmoetingsplek gemaakt waar bezoekers van het landgoed graag even neerstrijken voor een hapje en een drankje. Deze uitspanning zal niet door de stichting zelf geëxploiteerd gaan worden, maar door een echte horeca-ondernemer. De stichting vangt hier natuurlijk wel een passende huurvergoeding voor.

Met de gemeente die nu nog eigenaar is van de hofstede, althans van dat wat er nog van over is, zijn inmiddels afspraken gemaakt over de overdracht van de hofstede. Verder zal de gemeente nog de vergunning af moeten geven om ook daadwerkelijk te mogen gaan restaureren.
De financiering van de restauratie is ook een behoorlijke uitdaging. Op dit onderdeel zijn echter ook grote stappen gezet.

Door de provincie Utrecht is een subsidie toegezegd van bijna € 120.000. Van het VSB Fonds Woerden een bijdrage van € 25.000 en van het K.F. Heinfonds van € 15.000. Met giften van nog twee andere fondsen erbij staat de teller momenteel op bijna € 175.000. Samen met het bedrag dat de stichting kan lenen is circa 85% van het benodigde geld gedekt. Kortom we zijn goed op weg.

Wat zijn de volgende stappen?
We zullen hard doorwerken om de ontbrekende gelden bijeen te brengen. Vanwege de monumentenstatus van de hofstede Batestein moeten we, met een advies van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed het proces van de omgevingsvergunning doorlopen. Tot slot is van belang dat het gebied rondom de hofstede wordt heringericht op basis van een plan waar alle betrokken partijen zich in kunnen vinden. Kortom nog werk genoeg aan de winkel om er voor te zorgen dat de hofstede straks weer in volle glorie overeind staat en we kunnen neerstrijken op een prachtig terras in een prachtige omgeving.