Bijna vijf jaar na het begin van het project is het dan gelukkig zover dat de aanbestedingsprocedure begonnen kan worden. Het bestuur van de Stichting Hofstede Batestein is blij dat eindelijk deze stap gezet kan worden. Het restauratieplan is klaar, de exploitant wil graag van start, de toezegging van een negental fondsen inzake een financiële bijdrage is binnen; kortom klaar voor de finale stap.

Artist impression; ARCO architecten

Artist impression; ARCO architecten I

In samenspraak met de architect, ARCO-architecten uit Oudewater worden een aantal aannemers uitgenodigd om in te schrijven op het project. Zodra die binnen zijn kan de finale toets plaatsvinden of de kosten binnen de gemaakte begroting blijven. Als dat het geval is kunnen we direct verder. Zo niet dan moet bezien worden op welke wijze een en ander sluitend kan worden gemaakt. Naar verwachting weten we over een paar maanden of de opdracht tot restauratie daadwerkelijk gegeven kan worden zodat in de loop van 2021 de hofstede weer in oude glorie midden in het landgoed Bredius staat.