De Stichting Hofstede Batestein is op zoek naar een nieuwe exploitant voor de hofstede. Net nu er een positief besluit ligt over de omgevingsvergunning voor de restauratie van de hofstede en er vergunning is om na de restauratie een restaurant mogelijk te maken, heeft de beoogde exploitant besloten af te zien van de exploitatie. En dus ligt er de mogelijkheid voor een nieuwe exploitant om op deze prachtige plek in Woerden een restaurant te starten.

Het besluit van de beoogde exploitant kwam als een grote verrassing. Bij het vormgeven van de horeca-exploitatie hebben stichting en exploitant er veel aandacht aan besteed om ervoor te zorgen, dat het restaurant goed past bij de bijzondere plek in het Landgoed. Medio december bleek, dat de gemeente daar anders over dacht en dat er andere regels moesten gelden voor de sluitingstijden. Vervolgens gingen de Stichting Hofstede Batestein en de beoogde exploitant op zoek naar een alternatieve opzet voor de horeca-invulling. Dit leek te slagen, maar uiteindelijk is het helaas niet gelukt. De beoogde exploitant vindt het spijtig, dat hij heeft moeten besluiten van exploitatie af te zien. Voor de stichting betekent dit, dat uitgekeken wordt naar andere exploitanten die mogelijkheden zien op deze mooie plek centraal in het Landgoed Bredius.

Voor de restauratieplannen heeft dit op dit moment nog geen gevolgen. De gemeente werkt nu aan de uitwerking van het herinrichtingsplan voor het centrumgebied. Dit proces neemt nog de nodige tijd in beslag. Daarnaast moet de definitieve omgevingsvergunning nog verleend worden, waarna deze nog zes weken ter inzage ligt. Vanaf dat moment kan de stichting verder.

Het bestuur van de Stichting Hofstede Batestein is natuurlijk teleurgesteld dat het zo gelopen is, maar houdt goede moed. Voorzitter Gerard Lieverse:”We wisten vanaf het begin dat het een moeizaam en langdurig proces zou zijn om tot de restauratie te komen. We hebben inmiddels de nodige ups en downs meegemaakt en hebben er alle vertrouwen in, dat er nu ook weer een mooie stap voorwaarts komt.”