Cultuurhistorie

Het hele landgoed heeft grote cultuurhistorische waarde.

De hofstede, de schuur, villa Rijnoord met de theekoepel en de hekpijlers bij de Oostdam zijn Rijksmonument. Ook de tuin van villa Rijnoord, de boomgroep ten oosten van het hek bij de Oostdam en de strook tussen Singel en Rijnoordpad tot aan Babylon hebben monumentale status. De daglonerswoning is een gemeentelijk monument.

Naast deze monumenten zijn de hoogstamfruitboomgaarden, de natuurlijke graslanden in het noorden en het weiland in het oosten herkenbare elementen uit de bloeitijd van het landgoed in de 19e eeuw. Ook het slingerbos met daarin een lusvormige eikenlaan stamt uit die tijd. In het verlengde hiervan is het uit de middeleeuwen stammende pad, dat oostelijk langs de hofstede naar het zuiden loopt en uitkwam op de Oudelandseweg, eveneens tot eikenlaan omgevormd.

De waterpartijen met legakkers zijn ontstaan door kleiafgravingen voor de pannenfabrieken aan het eind van de 18e eeuw. Een deel is later ontstaan, in de 20e eeuw, door zandwinning voor o.a. de begraafplaats aan de Meeuwenlaan.

20160421_lidy_9718-schapenDe fruitbomen zijn oude perenrassen als Juttepeer, Gieser Wildeman en Beurré Hardy en oude appelrassen als Notarisappel, Schone van Boskoop, Sterappel en Bellefleur. De oudste exemplaren zijn 50 tot 70 jaar oud.

De hofstede is helaas in 2008 door brand verwoest en sindsdien niet herbouwd. Alleen de buitenmuren staan nog overeind.