Landschap

    Atlasceders bij de hofstedeAtlasceders bij de hofstede

Het landgoed bestaat uit een grote variatie aan deelgebieden, overlopend van een overwegend cultuurgebied in de zuidelijke helft tot een overwegend natuurgebied in de noordelijke helft. Het is een coulissenlandschap met zichtlijnen naar de aangrenzende gebieden: de historische Singel in het westen en het open weilandgebied in het noorden. Het landgoed is gelegen in het oude meandergebied van de Oude Rijn en vormt een overgang tussen het klei en zandgebied van deze rivier en de veenweidegebieden meer naar het noorden. Het is een groene long van Woerden en een stepping stone, een verbindende schakel, tussen andere groene gebieden in de omgeving: het historische landgoed Linschoten, het vijverbos in Harmelen en het bosgebied van Haarzuilens.

De sloten en de bomenlanen geven het landgoed een typische structuur. De rode beuken in het stiltegebied en de atlasceders bij de vijver van de hofstede zijn eveneens opvallende en waardevolle elementen in het landgoed.