Natuur

DagVanHetBrediusPark-20140525-02009

In het landgoed zijn bosachtige gebieden te vinden, natuurgraslanden en -bermen, weilanden, sloten en natuurvriendelijke oevers. In het hart ligt het stiltegebied, omringd door waterpartijen met legakkers.
Door de grote verscheidenheid aan elementen is er een rijke biodiversiteit.

De hoogstamboomgaarden zijn een belangrijke plek voor verschillende vogels als bosuil, grote bonte specht, groene specht en boomklevers. Ook nestelt er een roekenkolonie in het landgoed.

Vleermuizen gebruiken in de nachtelijke uren de boomstructuren als foerageer route. De holtes in bomen worden gebruikt om overdag in te slapen.

Langs de vele sloten is de ijsvogel te zien. In de sloten en waterpartijen staan verschillende moeras- en waterplanten als zwanenbloem, gele lis en gele plomp. De sloten zijn uitgelezen plekken voor kikkers en padden om hun eieren in af te zetten in het voorjaar. De rietkragen en de natuurvriendelijke oevers zijn een ideale plek voor verschillende libellen. Natuur

In het stiltegebied ligt in het voorjaar een deken van sneeuwklokjes en in de zomer bloeit er op enkele plekken de grote keverorchis. De hoogstamfruitbomen tonen in het voorjaar hun bloesem en leveren in het najaar peren en appels.
Tellingen in de laatste jaren hebben meer dan 200 soorten vogels opgeleverd, meer dan 200 soorten wilde planten, 12 soorten libellen en 9 soorten dagvlinders. Het landgoed Bredius is een uniek gebied voor paddenstoelen. Van 2011 t/m 2014 zijn er meer dan 200 soorten paddenstoelen geteld, waarvan er enkele op de rode lijst staan.

De bomen bestaan voornamelijk uit zomereiken, zwarte elzen, essen, linden en knotwilgen. Van de overige houtachtige gewassen vinden we er vooral inheemse struiken als hazelaar, wilde rozen, vlier en Cornus soorten. Een bijzondere plaats wordt ingenomen door 7 atlasceders, 3 rode beuken en de bomengroep bij ingang Oostdam. Deze laatste is als monumentaal aangemerkt.

Meer informatie over:
Paddestoelen op het landgoed