Plannen

Voor het herstel en duurzaam beheer van landgoed Bredius is de ruimtelijke visie Paradijs in de Stad opgesteld. Dit is nader uitgewerkt in een beheerplan en een ontwikkelingsplan.

Duurzaam beheer

Speerpunten van het duurzaam beheer zijn behoud en versterking van
- de specifieke landschaps-, cultuurhistorische- en natuurelementen in het landgoed
- de sfeer van het landgoed en het landgoed als een plek van rust
- de recreatieve-, educatieve en maatschappelijke functie van het landgoed
 
In de praktijk betekent dit
- onderhoud dat is gericht op behoud van de inrichting en de specifieke elementen en soorten van het landgoed voor de langere termijn. O.a. zijn de snoeiwerkzaamheden op deze uitgangspunten gebaseerd
- bevordering van de biodiversiteit, bijv. door het aanleggen van natuurvriendelijke oevers, de aanleg van een rietveld, het terugbrengen van een gezonde boom-struik-kruidlaag op percelen waar dit is verdwenen, door het beschermen van het stiltegebied, de natuurgraslanden, bermen, oevers en het water, door het toepassen van een gericht maai- en beweidingsbeleid, door het handhaven van een aantal dode bomen of armen als nest- en schuilmogelijkheid voor o.a. uilen en vleermuizen en van een aantal dode boomstammen voor paddestoelen en mossen, door biologisch beheer
- gedragsregels en regels voor het houden van evenementen of activiteiten binnen de sfeer van het landgoed
- het bieden van aantrekkelijke recreatieve- en educatieve elementen binnen de sfeer van het landgoed, met zorg voor de aarde
- het schoon houden van het landgoed
- het bieden van gelegenheid voor dagbesteding voor mensen met een beperking, het bevorderen van sociale cohesie door het betrekken van en samenwerken met diverse organisaties en burgers bij het landgoed, het bieden van een ontmoetingsplaats, bijv. in de moestuin, bij NME centrum InBredius, de educatieve tuin of bij publieksactiviteiten.
 

Ontwikkeling

De ontwikkelingsplannen zijn gericht op herstel en behoud van diverse waardevolle elementen in het landgoed en op het aantrekkelijker maken van het landgoed voor bezoekers. De plannen worden gerealiseerd met respect voor de waarden van het landgoed: het landschap, de cultuurhistorie, de natuur en een plek van rust voor de bezoekers.
De plannen zijn:

Herstel en behoud van belangrijke cultuurhistorische elementen
Herstel van de historische hoogstam fruitboomgaarden, door aanplant van nieuwe bomen van historische rassen
Herstel en behoud van de fruitbomen, door deskundige snoei
Vee in het landgoed
Herstel van bomenlanen in het landgoed
Opknappen van de entree met monumentale poort bij de Oostdam
Herstel/restauratie van de monumentale hofstede Batestein
Bevorderen van het behoud van de Brediusschuur en de historische daglonerswoning.

Aanleg van een historische Moes- en Pluktuin
Aanleggen en ontwikkelen van een historische moes- en pluktuin, die wordt onderhouden door vrijwilligers/buurtbewoners en mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Doel: de moes- en pluktuin herinnert aan de cultuurhistorie van het landgoed, biedt de inwoners van Woerden stadslandbouw, vervult een voorbeeldfunctie en heeft een educatieve-, een maatschappelijke- en sociale functie (sociale cohesie). Realisatie van de moes- en pluktuin op de plek van het gravelveld.

Paden
Opknappen van de paden
Beter onderscheid maken tussen wandelpaden en fiets/wandelpaden ten behoeve van de veiligheid (2015 de zuidelijke helft van het landgoed)
Wandelpaden bij voorkeur van halfverharding.

Entrees
Plaatsen van informatieborden over het park bij de entrees
Vervangen van de huidige bebording: minder borden en 'verboden toegang van…' vervangen door 'welkom van …'
Mooiere inrichting van de entrees
Sluiten van enkele entrees voor meer beslotenheid en veiligheid.

Meubilair
Vernieuwen van de picknickbanken, zitbanken en afvalbakken
Vernieuwen van de hekken
Vernieuwen van de lampen.

Recreatieve en educatieve toevoegingen
Plaatsen van nieuwe picknickbanken en/of zitbanken
Plaatsen van bordjes met informatie over het landgoed en de bijzondere waarden ervan.

Herinrichten van 3 gebieden
De speelweide verbeteren: sfeervoller maken en de landschappelijke inrichting aansluiten op de rest van het landgoed
Het arboretum (bomentuin) herstellen en aantrekkelijker maken
Ontwikkelen van het braakliggende gebied aan het Thijssepad, bijvoorbeeld als natuurspeelplek.

Speelvoorzieningen
Meer speelvoorzieningen op het speelveld
Spelaanleidingen langs enkele paden
Een natuurspeelplek aanleggen.

Aanleg van een centrumgebied in het landgoed
Hofstede, schuur en dierenweide weer op een centraal erf en op dit erf een centrumgebied ontwikkelen met:
- een centraal punt voor informatie, educatie, excursies, workshops, knutselmiddagen;
- koffie, thee, terras, toiletvoorziening;
- speelvoorziening voor de allerkleinsten;
- dierenweide;
- verkoop van producten van het landgoed en van de streek;
- uitvalsbasis voor vrijwilligersgroepen en opslagvoorziening voor materialen;
- een goede ontsluiting van het centrumgebied; indien nodig een geheel nieuwe ingang vanaf de Van Kempensingel; de ingang bij Babylon kan dan worden gesloten (doortrekken sloot).