Tot en met 20 oktober is de tuin open voor bezoekers. De meeste groentebedden zijn leeg en veel snijbloemen zijn uitgebloeid. De moes- en pluktuin nadert het einde van zijn derde seizoen. De vrijwilligers kijken er met trots op terug en zijn blij met alle aanloop en de belangstelling voor hun producten. De groenten en bloemen die er nog zijn worden tot dan verkocht, evenals het Brediussap.
Na de sluiting wordt de tuin winterklaar gemaakt en start de voorbereiding van het volgende seizoen. Hopelijk komt u dan weer!