Per 1 oktober is Hester Veldhuijzen de nieuwe coördinator van de historische moes- en pluktuin. Samen met de dagcoördinatoren, de tuinvrijwilligers en de medewerkers van NuDoen! Groen gaat zij zorgen voor de uitvoering van de werkzaamheden op de tuin.

Daarnaast is Hester vrijwilligersondersteuner voor alle vrijwilligers van het Landgoed Bredius.