Cock en Loet le Grand hebben nieuwe bordjes gemaakt voor de moestuin. Bezoekers kunnen nu van de verschillende gewassen de namen leren kennen.