Stenen stapels

Op 6 dagen in maart hebben vele vrijwilligers, waaronder medewerkers van NuDoen!Groen, zich ingezet om stenen te sorteren en stapelen. Het was niet alleen een grote klus, maar ook een enorm gezellige en verbindende klus.

De stenen kwamen vrij uit de zandlaag onder het gravelveld, waar nu de moestuin wordt gerealiseerd. Dankzij de enorme inzet van al deze vrijwilligers is er een flink bedrag beschikbaar gekomen voor de aanleg van de moestuin.

Allen, die hieraan hebben meegewerkt, hartelijk dank! We hopen dat jullie straks ook  veel van de moestuin genieten!