Maandag 24 augustus was de Planten- en Insectenwerkgroep van KNNV op de moestuin. Er waren veel planten in bloei, er waren insecten en spinnen.

Foto: Ank van Brakel Klein geaderd witje

De werkgroep is ontstaan om te kijken naar relaties tussen planten en insecten. Veel insecten hebben voor hen geschikte waardplanten nodig, ken je de plant dan schept dat een verwachting. Een bekend voorbeeld is het elzenhaantje. Zowel de kever als de larve zijn voornamelijk te vinden op de els, soms ook op wilg of populier.

Ank en van Brakel fotografeerde het klein geaderd witje en Els Wieringa maakte foto’s van een kleine vuurvlinder en een brandnetelmot, een nachtvlinder die overdag actief is. Witjes en vuurvlinders zijn dagvlinders. De belangrijkste fysieke verschillen tussen dag- en nachtvlinders zijn: Dagvlinders hebben sprieten die eindigen in een knop en in rust vouwen ze hun vleugel op, nachtvlinders hebben geen knopsprieten en hebben hun vleugels plat in rust.